Browsing: grand china

Casual Dining

รีวิว ขนมไหว้พระจันทร์ เจ้าต้นตำรับจากเยาวราช หนึ่งในสุดยอดความอร่อยเปลือกหิมะและไส้จากฮ่องกง เซียงปิงเหลา Grand China Hotel

” ตำนาน ขนมไหว้…