“Sushiyoshi” เป็นร้านอาหารญี่ปุ่ นสไตล์”Omakase” โดยผสมผสานระหว่างความดั้งเดิมในแบบ “เอโดะมาเอะ-ซูชิ”


(Edomae-Sushi)และมีกลิ่นอายไปทางฝรั่งเศส
ซึ่งการทานแบบ Omakaseของเราเป็นการเปิดโอกาสให้เชฟมีอิสระในการรังสรรค์เมนูอย่างเต็มที่ ไม่มีกฎเกณฑ์
ตายตัว ในทุกเมนูของ Sushiyoshiจะถูกออกแบบในสไตล์”Co-Creation”ซึ่งเป็นไอเดียที่เกิดจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
อยู่เสมอรวมกับการบ่มเพาะประสบการณ์มายาวนานหลายทศวรรษ
เมนูได้ถูกสร้างสรรค์อย่างตั้งใจให้มีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปในแบบ “Fusion”(โซซาคุ) ยิ่งไปกว่านั้นเมนูจะถูกคัดสรรโดย
ใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุดในแต่ละช่วงฤดูกาลนั้นๆ ส่งตรงจากตลาดปลาในญี่ปุ่ น ซึ่งเมนูจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่าง
หลากหลายไม่จ าเจ ดังนั้นแต่ละปีเมนูของเราจะไม่เหมือนกัน คุณสามารถมาเติมเต็มประสบการณ์พิเศษที่
หลากหลายกันออกไปในแต่ละช่วงฤดูกาล
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะได้ดื่มด ่ากับมื้อสุดพิเศษในวันนี้อย่างเต็มที่และได้รับประสบการณ์ทานโอมากาเสะที่
แตกต่างและความประทับใจที่ลืมไม่ลง…


Update 29th August 2019
Sushiyoshi Bangkok
Sale Kit
Sushiyoshi Course:6,800 baht ++ ส าหรับรอบเดือนสิงหาคม-กันยายน 2019
(ไม่รวมเครื่องดื่ม,7% VATและ10% Service Charge)
ส าหรับ Course Menuจะแบ่งเป็นวันละ 2รอบ
Dinner 1:17.30 – 20.00
Dinner 2:20.30 – 23.00
*ส าหรับลูกค้าที่ต้องการพร้อมกับครอบครัวและเด็กเล็ก
ทางร้านยินดีต้อนรับเด็กอายุตั้งแต่10 ปีขึ้นไป โดยจะเป็นการจัดอาหารcourseเดียวกันกับท่านอื่นๆ:)
สถานที่ : W Bangkokชั้น 1(สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีExit1)
เชฟประจ าที่ร้าน คือ Head Chef Satoru Kubotaและ Sous Chef Takanori Haraจะเป็น 2Japanese Chefs ที่
ได้รับการไว้วางใจจาก Master Chef Hiroki ให้ดูแลสาขาที่ประเทศไทยครับ ประสบการณ์ในการปั้น Omakase เกิน
10 ปีเช่นกัน
Update 29th August 2019
รายละเอียดการจอง :

 1. ลูกค้าสามารถแจ้งวัน-เวลา ที่สะดวก
  2.ยืนยันการจองโดยการ deposit3,000 บาท / ท่าน มาที่
  ธนาคาร : กสิกรไทย
  ชื่อบัญชี: บจก.ซูชิโยชิ(ประเทศไทย)
  เลขที่บัญชี:054-335-6093
 2. ลูกค้าแจ้งเราว่าแพ้อาหารประเภทใด หรือไม่ทานอะไรบ้าง พร้อมกับส่งหลักฐานการช าระเงินมาที่ Inbox
  FacebookFanpage Sushiyoshi Bangkok
  รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงรอบ และการยกเลิกการจอง :
 3. เพื่อให้คุณภาพของมื้ออาหารอยู่ในมาตรฐานของ Sushiyoshiอาหารจะเริ่มเสิร์ฟตรงเวลา ดังนั้นจึง
  ขอให้มาพร้อมกัน ณ เวลาที่ท าการจองครับ ในกรณีที่ลูกค้าที่มาหลังเวลาจอง เกิน 30 นาทีทางร้านขอ
  สงวนสทิธิ์ในการงดเสริฟ์อาหาร ยกเลิกการจอง และไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงการจอง ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7วัน
  (168ชั่วโมง) ก่อน Courseเริ่ม เนื่องจากทีม Chef ต้องสั่งของและเตรียมของล่วงหน้าเพื่อให้คุณภาพอาหารอยู่ใน
  มาตรฐานที่ดีที่สุดครับ
 5. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกการจอง ลูกค้าสามารถแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยล่วงหน้า7วัน (168ชั่วโมง)
  ก่อน courseเริ่ม เราจะด าเนินการคืนเงินเต็มจ านวนให้ท่านภายใน 3วันท าการ
 6. ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้แจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าในระยะเวลาดังกล่าว เนื่องจากทางร้านต้องมี
  การสั่งและเตรียมวัตถุดิบจากต่างประเทศล่วงหน้า ทางร้านขอสงวนสทิธิ์ในการงดคืน deposit ในทุกกรณีและต้องขอ
  อภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้นะครับ
  หลังจากที่ลูกค้าได้ยืนยันการจองมาเรียบร้อยแล้ว ทางร้านถือว่าลูกค้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขการจอง
  ทั้งหมดนี้เรียบร้อยแล้วครับ
  Contant us: www.suhiyoshibangkok.com (unofficial), Facebook Fanpage “Sushiyoshi Bangkok”

Kin Promo


KinlakeStars.com กินแหลกแจกดาว สื่ออาหารและการท่องเที่ยว ที่นำเสนอเกี่ยวกับ อาหาร และ การกินดื่ม รวมถึงการท่องเที่ยวและที่พัก ทั้งในส่วนของ รีวิว อาหาร สถานที่ กิน ดื่ม เที่ยว พัก ผ่อนคลาย ในทุกประเภทหมวดหมู่ โปรโมชั่น ส่วนลด เมนูใหม่ กิจกรรมพิเศษ ที่เกี่ยวกับการ กิน ดื่ม บทความที่เกี่ยวกับการ กินดื่ม ไม่ว่าจะเป็น บทความกินดื่มทั่วๆไป อาทิ วิธีการ กินชีส และการดื่มไวน์ บทความการกินเพื่อสุขภาพ บทความการกินตามเทศกาล บทความสาธิตและสอนทำอาหาร สูตรทำอาหาร ข่าวสารในแวดวง การกิน ดื่ม คลิปและวีดิโอ เกี่ยวกับการ กิน ดื่ม ท่านสามารถค้นหาร้านอาหารผ่านแถบค้นหาด้านบนสุดของเวปได้เพียงพิมพ์ชื่อร้าน หรือประเภทอาหาร และย่าน คิดถึงเรื่อง กิน ดื่ม คิดถึง kinlakestars.com – กินแหลกแจกดาว

รูปและเนื้อหาทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของทาง KinlakeStars.com ไม่อนุญาตให้นำไปใช้จนกว่าจะได้รับการอนุญาตจากทางผู้บริหาร หากฝ่าฝืนผู้บริหารพร้อมดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด

Comments

Comments are closed.