Browsing: Trip Review

เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายปี ก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนเริ่มมองหาวันหยุดเพื่อที่จะไปเที่ยวพักผ่อน จากการทำงาน หาประสบการณ์ใหม่ๆ หาที่สวยงาม ในประเทศไทยยังมีสถานที่ท่องเที่ยว สุดสวย ที่ถึงแม้จะอยู่ในจังหวัดยอดนิยม หรือ เดินทางไปไม่ไกลนักแต่มักจะถูกข้ามไป น่าเสียดาย 1 สุดยอดนาขั้นบันไดสีทอง บ้านป่าบงเปียง แม่แจ่ม…

โบสถ์ที่สวยงาม แปลกตา สง่างาม มีการผสมผสานของสถาปัตยกรรมอย่างซับซ้อน โดยสร้างต่อเติมมาอย่างไม่หยุดยั้งเรื่อยๆมากกว่า 2,000 ปี ! แหล่งแช่นำ้แร่ธรรมชาติตั้งแต่สมัยโรมัน และต้นกำเนิดของขนมพรินเท่น ! จุดเชื่อมต่อสามประเทศ เที่ยวไหนก็สะดวก เช้าวันหนึ่ง นักเรียนไทยในเยอรมันตื่นแต่เช้า…