หอยทอด ออส่วน หรือออลัวะ ต่างเป็นชื่ออาหารจานที่ทุกท่านน่าจะคุ้นเคย หลายคนมักอาจจะแยกไม่ออกหรือเรียกสลับกัน วันนี้ทางกินแหลกแจกดาวจึงอยากแจกแจงว่ามันต่างกันอย่างไรและมีที่มาอย่างไรครับ

หอยทอด

หอยทอดมีชื่อในภาษาอังกฤษว่า Oyster omelette และมีชื่อในภาษาจีนว่าจีน: 蠔仔餅  ซึ่งหอยทอดเองนั้นเป็นอาหารจีนชนิดหนึ่ง ซึ่งส่วนประกอบอาหารจานนี้นั้นก็ประกอบไปด้วย แป้ง ไข่และหอย

หอยทอดมีสองชนิดคือแบบแป้งกรอบและแบบแป้งนิ่ม แบบแป้งนิ่มนั่นใช้หอยนางรมผสมกับแป้ง เครื่องปรุงรส ทอดในกระทะที่ร้อนจัด ใส่ไข่ โดยแป้งที่ใช้เป็นแป้งใส เหนียว เสิร์ฟในกระทะร้อน พร้อมถั่วงอกและซอสพริก มีชื่อเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วว่า “ออส่วน” แบบแป้งกรอบถ้าใช้หอยนางรมเรียก “ออลัวะ” (蠔烙) ถ้าใช้หอยแมลงภู่เรียก “ไช่ลัวะ” แต่คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นอาหารไทย เหมือนอาหารจีนอีกหลายๆ ชนิดที่มาจากประเทศจีนแล้วนำมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความชอบของคนไทย หอยทอดที่ทำขายในแต่ละท้องถิ่นและมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

ออส่วน

สรุปคือหอยทอดเป็นชื่อที่ใช้เรียกเมนูที่เป็นไข่ผสมแป้งแล้วทอดกับหอย ไม่ว่าจะเป็นออส่วน ออลัวะ หรือไช้ลัวะ คนไทยก็เรียกรวมๆกันไปว่า “หอยทอด” และสาเหตุที่เราใช้ทับศัพท์ ออส่วน ออลัวะ หรือไช้ลัวะ เพราะเป็นเพราะคนจีนส่วนใหญ่ที่มาตั้งรกรากค้าขายเป็นคนจีนที่ใช้จีนสำเนียง แต้จิ๋ว จึงเรียกทับศัพท์กันมาแต่พอมาหลังๆเราก็เรียกทับกันไปมาจนคนรุ่งใหม่หลายคน ก็เริ่มไม่เข้าใจแยกไม่ออกถึงความต่างนั้นเอง

Kin General by KinlakeStars.com

Comments

Comments are closed.