นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่หลงใหลในการกินสนุกกับการกิน ชอบลองของแปลกแปลกในทุกเมื่ออาหาร เพราะสิ่งเหล่านี้ที่ได้กล่าวไปเหตุผลหนึ่ง ที่จะทำให้คุณสามารถกินอาหารและเพลิดเพลินอย่างภาคภูมิ นื่องจากว่ามีงานวิจัยที่ชัดแล้วว่าการชอบการกินและหลงใหลในการกินแล้วจะมี ความสุขในการกินจะมีสุขภาพกายและใจดีกว่าคนทั่วไป

ข่าวดีสำหรับเช้ากินแหละและผู้คนทั้งหลายที่ชอบการกินจาก นี้ไปใครก็ตามที่มีงานอดิเรกเป็นการกินถ่ายรูปของอินทำอาหารตระเวนหาของกิน ไปไหมบรรยากาศใหม่ๆ หรือแม้แต่ตระเวนหาของกินใหม่ใหม่ในกลุ่มทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ทุกทีที่ได้ไป เที่ยว ท่านทั้งหลายจะสามารถทำกิจกรรมเหล่านี้ได้ต่อไปอย่างมีความสุขและมีประโยชน์ และภาคภูมิใจเนื่องจากผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอร์แนลได้พบว่าผู้ที่หลงใหลใน อาหารและมีพฤติกรรมต่างๆที่ได้กล่าวไปจะสามารถทำให้มีสุขภาพดีบุคคลทั่วไป ได้

งานวิจัยอาหารและเครื่องดื่ม โดยแล็ปเครื่องหมายการค้าของมหาวิทยลัยคอร์แนลได้ทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม ตัวอย่างประชากรผู้หญิงทั้งหมด 502 คนโดยพบว่าผู้ที่ยอมรับว่าตัวเองชอบรับประทานอาหารชอบลองของจริงแต่แปลกหรือ มีความสุขกับการกินการทำอาหารในเมนูใหม่ใหม่และการถ่ายรูปอาหาร ต่างยอมรับว่าตนเองนั้นก็สนใจและใส่ใจกับ คุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่กินเข้าไปในแต่ละมื้อรวมกันยังบอกว่าตนเองเป็น คนมีเสน่ห์นะมีความสุขมากทั่วไป

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าข้อมูลต่างๆที่ได้กล่าวไปเป็น ตัวชี้ชัดว่า การกินอาหารไม่ใหม่การกินอาหารที่ไม่ซ้ำซากจำเจการมีความสุขกับการกินอาหาร การถ่ายรูปอาหารจะทำให้ลดน้ำหนักได้ดีกว่าการกินอาหารเดิมๆ และยังทำให้มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายโดยรวมดีกว่าคนทั่วไปที่กินอาหารเดิมๆใน บรรยากาศเดิมๆทุกวัน เพราะผู้ที่หลงใหลในอาหารจะ เลือกสรรค์อาหารและสิ่งที่ดีที่สุดในแต่ละมื้อให้กับตนเอง มีความสุขและผ่อนคลายกับมันด้วย

วิจัย นี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักหรือควบคุมน้ำหนัก อีกด้วยเพราะเนื่องจากว่า ข้อมูลที่ทำการเก็บวิจัยและสรุปผลการวิจัยออกมานี้แล้วทำลายความเชื่อเดิมๆ ที่ว่าหากต้องการควบคุมน้ำหนัก ให้กลุ่มที่ต้องการรักษาสุขภาพควรจำกัดอาหารและบริมาณการกินให้ซ้ำซากจำเจ เหมือนเดิมโดยเช่น กินเพียงผลไม้ธัญพืชเนื้อสัตว์บางชนิดเท่านั้น. ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วนอกจากการกินอาหารที่ซ้ำซากจำเจจะทำให้อ้วนง่าย แล้วยังทำให้ขาดสีสันในชีวิต และทำให้ความสดชื่นและสุขภาพจิตอาจมีไม่มากเท่ากับคนที่เปลี่ยนอาหารอยู่ เรื่อยๆ หรือมีความสุขและเอ็นจอยกับการกินอาหาร

แปลและเรียบเรียงเพิ่มเติมโดย Kin Healthy ทีมงานกินแหลกแจกดาว

Comments

Comments are closed.