รู้หรือไม่? ล้างอุปกรณ์ทำอาหารระหว่างการทำอาหารสำคัญมาก!

11/11/15

การเตรียมอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะสามารถทำให้เกิดโรคภัยได้ เราทราบดีแล้วว่าการล้างมือก่อนและหลังทำอาหาร รวมทั้งการล้างอุปกรณ์ที่ใช้ทำอาหารให้สะอาดด้วยสบู่หรือน้ำยาล้างจานทุกครั้งหลังเตรียมเสร็จเป็นสิ่งสำคัญ แต่ตอนนี้มีรายงานใหม่จากสหรัฐอเมริกาว่าอุปกรณ์ที่ใช้ทำอาหารนั้นโดยเฉพาะมีดที่เราใช้ระหว่างการทำอาหารนั้นจะแพร่เชื้อไปสู่อาหารอื่นๆได้หรือไม่ กินแหลกแจกดาวเรามีคำตอบมาให้แล้วครับ

มีการศึกษาหนึ่งจากมหาวิทยาลัยจอร์เจีย นำโดยมาริลิน อิริคสัน อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การเกษตรและสิ่งแวดล้อม ได้ศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อ E. coli O157:H7 กับเชื้อ Salmonella enterica ระหว่างการทำอาหารโดยอุปกรณ์เครื่องครัว โดยได้ทำการปนเปื้อนเชื้อเหล่านี้ลงบนผักและผลไม้แล้วทำอาหารโดยใช้มีดและที่ขูดอาหารตามปกติ

ผลการศึกษาค่อนข้างน่าสนใจว่ามีดและเครื่องขูดอาหารที่ใช้นั้นสามารถทำให้เกิดการปนเปื้อนไปยังจุดอื่นๆในครัวได้ด้วย รวมทั้งยังปนเปื้อนในผักและผลไม้อื่นๆได้อีกหากไม่ล้างอุปกรณ์เหล่านั้นก่อน

การศึกษาได้นำแครอทที่ปนเปื้อนเชื้อไปขูดกับเครื่องขูดผัก พวกเขาพบเชื้อ E. coli O157:H7 ในปริมาณที่มากกว่า Salmonella มากอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนการปนเปื้อนของมีดหลังไปหั่นแครอทก็สามารถพบเชื้อได้ด้วย

เหล่านักวิจัยยังพบว่าผักและผลไม้แต่ละชนิดก็จะกระจายเชื้อโรคในระดับต่างๆกันไป หลังการใช้มีดหั่นมะเขือเทศ, เมล่อนฮันนี่ดิว, สตรอเบอรี่, แตงกวา, และแคนตาลูป ความชุกของการปนเปื้อนเชื้อในมีดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 43, 17, 15, 7, และ 3 ตามลำดับ

จากงานวิจัยนี้ทำให้เราทราบว่าอุปกรณ์ทำครัวสามารถปนเปื้อนเชื้อโรคระหว่างทำอาหารได้ สิ่งสำคัญที่เราต้องปรับเปลี่ยนคือควรจะล้างอุปกรณ์ระหว่างการทำอาหารด้วย การล้างเพียงก่อนและหลังทำอย่างเดียวคงจะไม่เพียงพอเสมอไป

By Dr. Apirath N.

ด้วยความปรารถณาดีจาก

Kin healthy, KinlakeStars.

ห่วยใยคนที่คุณรัก แชร์เลย!

KinlakeStars.com Team

——————————————————————————————————————————————–

AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB
AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB
AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB
AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB
AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB
AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB
AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB
AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB
AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB
AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB
AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB

Comments

Comments are closed.