1/8/15

ปัจจุบันปัญหาด้านความปลอดภัยของอาหารที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกส่งผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คน นักวิจัยในสหรัฐฯจึงได้ทดลองอุปกรณ์ถอดรหัสดีเอ็นเอ ที่จะช่วยชี้ว่าอาหารที่เรากำลังจะซื้อหรือรับประทานนั้น สะอาดจริงหรือไม่ เพื่อลดอัตตราการเกิดโรคและเสียชีวิตจากอาหารเป็นพิษนั้นเอง

ผักผลไม้สีสดดีดูน่ากิน แต่บางครั้งภายในกับแฝงไปด้วยเชื้อโรคนานาชนิด ที่ทำให้เกิดภาวะอาหารเป็นพิษ ปัญหาบ่อยครั้งที่เกิดขึ้นในประเทศทั่วโลก จนสร้างความกังวลให้ผู้บริโภคมากขึ้น เรื่อยๆและเกิดเป็นคำถาม จะรู้ได้อย่างไรว่าอาหารที่เราเห็นสะอาดจริงหรือไม่ จึงนำมาสู่การทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐฯ รหัสดีเอ็นเอของแบคทีเรียเพื่อใช้ในการตรวจสอบความสะอาดของอาหารวิจัยเกิดขึ้นโดย ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรพหรือ CDC ในแอตแลนต้า ที่มุ่งเป้าในการวิเคราะห์ไปยังลำดับขั้นของดีเอ็นเอ รีฮีสทีเรีย ที่ทำให้เกิดอาการวิงเวียนและขึ้นซะ ซึ่งเป็นสาเหตุอันดับ 3 ที่ทำให้เกิดผู้เสียชีวิตจากอาหารเป็นพิษ เฉพาะในกลุ่มหญิงมีครรภ์ หากงานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็จะทำการวิจัยเชื้ออีโคลาย และซลโมเนร่า สาเหตุของท้องร่วงและอาหารเป็นพิษ CDC และเปิดเผยข้อมูลว่าใน 1 ปีมีชาวอเมริกันป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษมากกว่า 48,000,000 คน มีผู้เสียชีวิตสูงถึงปีละไม่ต่ำกว่า 3000 คน ซึ่งทางการแพทย์ก็พยามจะทำงานวิจัยต่างๆ เพื่อหาทางป้องกันรักษาเรื่องนี้ แต่หากประชาชนทราบว่าอาหารมีเชื้อโรคหรือไม่ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า ซึ่งชุดตรวจดีเอ็นเอเชื้อโรคในอาหารที่กำลังพัฒนาอยู่นี้จะมีราคาถูกจับต้องได้สามารถซื้อหรือแจกจ่ายให้ในทุกครัวเรือน และสะดวกรวดเร็วใช้ง่าย โดยชุดตรวจเชื้อดีเอ็นเอเชื้อโรคในอาหารจะสำเร็จภายในปลายเดือนนี้ อย่างไรก็ดีทางนักวิจัยยังคิดว่า การที่ประชาชนจะพึ่งเพียงปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อทำการวิเคราะห์หรือป้องกันโรคต่างๆเหล่านี้เพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอและไม่มากนะเพราะการปลูกฝังจิตสำนึกในการทานอาหารให้ถูกสุขค่ะใหม่รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคและคุณภาพในการผลิตอาหารสำหรับผู้ผลิตแก่ผู้บริโภคจึงจะเป็นทางออกแก้ไขที่ดีที่สุดและยั่งยืน ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อเข้ามาควบคุมโลกจึงต้องควบคู่ไปกับการปฎิบัติ ให้ถูกสุขลักษณะ และควบคุมคุณภาพและความสะอาดของผู้ผลิตอาหาร

ข้อมูลจาก : CNN

แปลและเรียบเรียงโดย Kin News, KinlakeStars.

———————————————————————————————————————————————

A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A
A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A
A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A
A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A
A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A
A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A
A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A
A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A
A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A
A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A

Comments

Comments are closed.