จากบทความในวารสาร “ไซไคอาทรี รีเสิร์ช” ได้เผยแพร่ข้อมูลตอนหนึ่งจากงานวิจัยล่าสุดของวิทยาลัยวิลเลียมแอนด์แมรีและ มหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของการกินผักดองกับความสัมพันธ์ต่อ ร่างกายและอารมณ์ พบว่าคนที่กินผักดองเป็นประจำอย่างต่อเนื่องจะมีอาการกระวนกระวายใจและการ กลัวสังคมน้อยกว่าคนทั่วไป ทำให้ความคิดด้านลบลดลง ลดอาการวิตกจริตและมีความผ่อนคลายอีกทั้งอารมณ์ที่ยืดหยุ่นมากขึ้น

โดยผลสรุปงานวิจัยดังกล่าวมาจากการให้กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 700 คน ความคลาดเคลื่อนทางสถิติ 10% กินผักดองตามระเบียบการวิจัย โดยนักศึกษาที่กินผักดองประเภทต่างๆ ตั้งแต่พิกเกิลส์ กิมจิ หรือกะหล่ำปลีดองเป็นประจำล้วนมีอาการกระวนกระวายใจและการกลัวสังคมลดลง อย่างไรก็ตาม ผลดีดังกล่าวจะเห็นได้ชัดเจนที่สุดในหมู่คนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์สูงอยู่ แล้วจะยิ่งทำให้เกิดความยืดหยุ่นทางอารมณ์สูงขึ้น

สาเหตุที่เป็นเช่นนั้น ทีมวิจัยอธิบายว่าอาหารประเภทหมักดองจะช่วยเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในระบบลำไส้ไป ในทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้คนมีอารมณ์ดีขึ้นได้ โดยนักวิจัยระบุด้วยว่าเป็นเรื่องน่าทึ่งมากที่ระบบเล็กๆ ในลำไส้ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของคนเราได้จริงๆ

อย่างไรก็ดี นอกจากผักดองแล้ว ทีมวิจัยยังสันนิษฐานด้วยว่าอาหารอย่างถั่วเหลือง คอมบุ ชาหมัก และมิโสะ ก็ช่วยให้มีอารมณ์ดีขึ้นได้เช่นเดียวกัน

แต่ของหมักดองทานมากไปก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นกัน เนื่องจากอาหารหมักดองพื้นบ้านหลายชนิดนั้น อาจยังไม่ได้มาตรฐาน อาจยังขาดการควบคุมในเรื่องของความสะอาดของวัตถุดิบ ขั้นตอนการทำและภาชนะบรรจุ รวมถึงการป้องกันอาหารจากการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรค ซึ่งหากซื้ออาหารหมักดองที่ไม่มีการควบคุมความสะอาดมาทาน อาจทำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายได้

อีกทั้งการนำผักมาดองทำให้วิตามินซีในผักเองสลายไปเกือบหมด การบริโภคผักและผลไม้ดองก็จะไม่ได้รับวิตามินซีเลย นอกจากนี้แร่ธาตุบางชนิดยังลดน้อยลงด้วยเมื่อนำอาหารนั้นมาดอง เช่น แคลเซียม อย่างในผักกาดเขียว 100 กรัมมีแคลเซียม 71 มิลลิกรัม แต่เมื่อนำมาทำเป็นผักดองเปรี้ยวปรากฏว่ามีแคลเซียมเหลืออยู่เพียง 29 มิลลิกรัมเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากมีการละลายลงในน้ำที่ใช้ดองนั่นเอง

ดังนั้นเราควรทานผักดองที่สะอาดทราบกรรมวิธีหรือมีการรับรองและทานแต่พอดีจะดีที่สุด

ทีมงาน Kin Healthy
Kinlake Stars
กินแหลกแจกดาว

Comments

Comments are closed.