กินผักใบเขียวเป็นประจำ ช่วยลดการเกิดโรคต้อหินได้ !!!

 

ต้อหิน โรคที่ไม่มีทางรักษาให้ดีขึ้นได้มีเพียงทำให้แค่ไม่แย่ลง ซึ่งโรคนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้คนตาบอดมากที่สุดเลยทีเดียว นอกจากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สายตา การกินเองก็มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคต้อหินได้เช่นกัน

ล่าสุดมีการเผยแพร่บทความในวารสารการแพทย์ JAMA Ophthalmology ว่า “ผักใบเขียวลดความเสี่ยงการเกิดโรคต้อหินได้”

งานวิจัยนำโดยผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน นำโดย Jae Hee Kang ซึ่งดำรงตำแหน่ง assistant professor medicine และ associate epidemiologist ที่ Brigham and Women’s Hospital ได้นำข้อมูลทางการแพทย์จาก Nurses’ Health Study (ปี 1984) และ Health Professionals Follow-Up Study (ปี 1986 ถึง 2012) มาวิเคราะห์

ในจำนวนข้อมูลเกือบ 105,000 คนที่ได้ ทีมวิจัยคัดเลือกเฉพาะกลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปและเป็นกลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์สุขภาพดี ไม่มีอาการแสดงของโรคต้อหินชนิดมุมเปิด (Primary Open-Angle Glaucoma หรือ ​POAG)

โรคต้อหินมุมเปิด (POAG) มีชื่อเรียกไม่เป็นทางการว่า “silent thief of sight” เนื่องจากผู้ป่วยจะสูญเสียการมองเห็นโดยที่ไม่มีอาการแสดงใดๆนำมาก่อน มักพบมากในกลุ่มอายุเกิน 50 ปีขึ้นไป การดำเนินโรคจะค่อยๆเป็นค่อยๆไป ความดันในลูกตาสูงขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆโดยไม่รู้ตัว เมื่อสูงจนถึงขั้นเส้นประสาทตาทนไม่ไหว เซลล์ของเส้นประสาทตาจึงค่อยๆตายลงไป ทำให้เกิดจุดบอดการมองเห็นมากขึ้น ในช่วงแรกๆจุดบอดเหล่านี้จะเกิดบริเวณรอบนอกของลานสายตา ​(peripheral vision) แต่เมื่อโรคดำเนินต่อไปในที่สุดก็จะลุกลามเข้าสู่ลานสายตาตรงกลาง (central vision) หากปล่อยไม่รักษาต่อไปก็ทำให้สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร

งานวิจัยนี้จึงต้องการหาความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับโรคต้อหิน ซึ่งพบในกลุ่มตัวอย่างถึง 1,483 คน เพื่อให้งานวิจัยได้ผลลัพธ์ตรงจุดขึ้น คณะผู้วิจัยจึงทำการศึกษาเฉพาะเรื่องปริมาณไนเตรท (nitrate) ในอาหารของกลุ่มผู้เข้าศึกษา

 

สารไนเตรทพบมากในผักใบเขียวและผักกินหัวหลายชนิด เช่น ผักโขม บีท คื่นช่ายฝรั่ง ผักรอคเก็ต ผักคะน้า ฯลฯ การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าสารไนเตรทช่วยเรื่องการไหลเวียนโลหิต ในโรคต้อหินซึ่งเชื่อว่าเกิดจากการไหลเวียนโลหิตไปยังบริเวณเส้นประสาทตาไม่ดี โดยสารไนตริกออกไซด์มีหน้าที่ช่วยให้การไหลเวียนโลหิตไปที่เส้นประสาทตาได้ดีขึ้น หากรับประทานผักใบเขียวมากขึ้นก็ทำให้ปริมาณไนตริกออกไซด์เพิ่มขึ้นด้วย

 

จากการศึกษานี้ได้ผลว่า ผู้ที่ทานผักใบเขียวปริมาณ 1 ถ้วยครึ่งเป็นประจำทุกวัน ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคต้อหินลง 20-30 เปอร์เซนต์ นอกจากนี้ยังพบว่าอาจลดการสูญเสียลานสายตารอบนอก (peripheral vision loss) ได้ 40-50 เปอร์เซนต์ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้ให้ความเห็นต่อว่ายังจำเป็นต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ทาง American Academy of Ophthalmology ก็ได้แนะนำให้ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองหาโรคต้อหินทุกปี

 

อ้างอิง

 

เรื่อง : นพ. อภิรัฐ เนติพงไพโรจน์ / Dr. Apirath N.
Editor
KinlakeStars.com

 

——————————————————————————————————————————————–

AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB
AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB
AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB
AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB
AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB
AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB
AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB
AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB
AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB
AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB
AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB

Comments

Leave A Reply